Pred 28 rokmi nás v tento deň opustil zaslúžilý archeológ, historik a muzeológ Gejza Balaša, ktorému vďačíme za záchranu mnohých prehistorických a historických pamiatok najmä na strednom Slovensku. Narodil sa 10. marca v Devičanoch (okr. Levice) na juhozápadnom Slovensku v rodine učiteľa. Po štúdiu na gymnáziu v Kremnici absolvoval v rokoch 1934-1935 Štátnu pedagogickú akadémiu v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na ľudových a meštianskych školách vo Vrútkach, Sklabinskom Podzámku, Podbrezovej, Zvolenskej Slatine a vo Zvolene. Počas pôsobenia vo Zvolene sa zaslúžil o vznik miestneho múzea a stal sa jeho prvým kustódom (1942). Pôsobil tu až do 1. septembra 1948, kedy zmenil svoje pôsobisko. Odišiel do Radvane nad Hronom, kde sa stal prednostom Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu. V tomto období dokončil aj vysokoškolské štúdium v Bratislave (vyštudoval kombináciu dejepis – zemepis). Vďaka vytrvalej spolupráci so Štátnym archeologickým ústavom a odporúčaniu jeho riaditeľa sa mu v roku 1952 podarilo získať pozíciu v Krajskom múzeu v Banskej Bystrici (dnešné Stredoslovenské múzeum). Tu mal možnosť intenzívnejšie sa venovať výskumu najstarších ľudských dejín. Počas tunajšieho 10-ročného pôsobenia realizoval výskumy a prieskumy na mnohých archeologických lokalitách (napr. Zvolen-Balkán, Šafárikovo, Preseľany nad Ipľom, Dudince, Drňa). Vďaka svojej činnosti vybudoval v múzeu bohatý archeologický zbierkový fond. V roku 1962 prešiel do Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1976. Gejza Balaša zomrel 20. februára 1994 vo svojich nedožitých 79 rokoch.

Zdroje:

  • M. Mácelová: Sedemdesiatiny profesora Gejza Balašu. Múzeum 30, 1, 1985, s. 85.    
  • M. Mácelová: Gejza Balaša a počiatky múzea vo Zvolene. In: M. Neumann/J. Mellnerová Šuteková (eds.): Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava 2020, s. 265-283.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *