Dnes si pripomíname 30. výročie úmrtia významného slovenského paleobotanika, palynológa a fytogeografa dr. Eduarda KRIPPELA, ktorého meno nie je neznáme aj v slovenskej archeologickej obci. E. Krippel sa narodil 26. novembra 1929 v Malackách. Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave vyštudoval geobotaniku. Vytrvalo sa venoval histórii flóry na Slovensku, predovšetkým však na svojom rodnom Záhorí. V roku 1956 začal pôsobiť ako paleobotanik v Geologickom ústave Dionýza Štúra a už v roku 1964 sa stal vedúcim Oddelenia kvartérnej geológie. O dva roky neskôr však prechádza do Geografického ústavu SAV, kde mohol lepšie rozvíjať svoj záujem o historické ekosystémy. Bol priekopníkom v mnohých vedných odboroch – fytogeografii, fytocenológii, no najmä v paleogeobotanike a palynológii. Vyhodnotil peľové spektrá z viacerých lokalít (močiarov) po celom Slovensku. Svoj dlhoročný výskum zhrnul v monografii „Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska“ (1986), kde bol vôbec prvýkrát ucelene prezentovaný historický vývoj vegetačného krytu v oblasti Západných Karpát. Jeho odborný záujem bol však oveľa širší – venoval sa ochrane krajiny, ľudovej architektúre, histórii mlynov a ďalším historicko-národopisným otázkam v oblasti Záhoria. Svoje poznatky predával študentom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i Slovenskej vysokej školy technickej. Bohaté plány do budúcna prerušila až jeho predčasná smrť v apríli 1992.    

Zdroje:

  • http://malackepohlady.sk/?p=3665 (cit. 12. 4. 2022)
  • http://www.archiv.sav.sk/inventare/inventar.php?lang=en&id=112&sig=uvod (cit. 12. 4. 2022)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *