Ján Dekan sa narodil 6. februára 1919 v Šahách v rodine železničného úradníka. Vďaka kontaktu s miestnym gymnaziálnym profesorom Štefanom Horváthom, amatérskym archeológom, sa už v mladom veku zoznámil s archeológiou. Hoci v roku 1937 začal štúdium na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, už o rok neskôr prešiel na Filozofickú fakultu, kde študoval históriu a slovenský jazyk. V roku 1945 nastúpil do Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a umení. V rokoch 1951-1952 dokonca zastával funkciu jeho predsedu. V tom čase sa po uväznení Vojtecha Budinského-Kričku stal riaditeľom Štátneho archeologického ústavu v Bystričke pri Martine. Výrazne sa zapísal aj do dejín bratislavskej Katedry archeológie, na ktorej čele stál v rokoch 1952-1964. Istý čas bol dokonca dekanom Filozofickej fakulty. Po odchode z univerzitného prostredia prechádza na pôdu Archeologického ústavu SAV v Nitre, od roku 1973 pôsobil v pozícii riaditeľa Umenovedného ústavu SAV až do svojho odchodu do dôchodku. Ján Dekan viedol viacero výskumov na známych archeologických lokalitách (Devín, Rusovce-Bergl). Jeho neobyčajný odborný rozhľad mu dovoľoval vyjadrovať sa k otázkam antického a byzantského umenia, etnogenézy, avarsko-slovanskej symbiózy či archeológie Veľkej Moravy. Za svoju mnohostrannú a dlhoročnú činnosť získal mnohé ocenenia – napr. Medailu SAV, Striebornú plaketu UK, Pamätnú medailu SNM v Bratislave, Zlatú medailu ČSAV a mnohé ďalšie. Zomrel 21. augusta 2007 v Bratislave.

Zdroje:

  • T. Kolník: Akademik Ján Dekan sedemdesiatročný. In: Slovenská archeológia 37, 1, 1989, s. 216-218.
  • O. Ožďáni: Jubileá. In: Slovenská archeológia 47, 1, 1999, s. 175-176.
  • J. Vladár (ed.): Ján Dekan. Život a dielo. Nitra 2005.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *