ČASOPISY, EDÍCIE

 • Acta Archaeologica, ročníky 1951-2021 (link)
 • Acta Archaeologica Carpathica 2018-2021 (link)
 • Acta Archaeologica Lodziensia 2007-2021 (link)
 • Acta Baltico-Slavica, ročníky 2005-2021 (link)
 • Acta Historica Neosoliensia, ročníky 1998-2021 (link)
 • Acta Illyrica, ročníky 2017-2021 (link)
 • Acta Instituti Romani Finlandiae 1963-2021 (link)
 • Acta Moldaviae Meridionalis 1979-2021 (link)
 • Acta Moldaviae Septentrionalis 1999-2019 (link)
 • Acta Musei Napocensis 2013-2019 (link)
 • Acta Musei Tutovensis 2006-2021 (link)
 • Acta Terrae Septemcastrensis 2002-2019 (link)
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica 2015-2021 (link)
 • Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia, ročníky 2015-2020 (link)
 • Adalya 1996-2021 (link)
 • Adoranten, ročníky 2004-2021 (link)
 • Advances in Archaeomaterials, ročníky 2020-2021 (link)
 • Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve, ročníky 1963-2019 (link)
 • Alberca. Revista de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, ročníky 2002-2021 (link)
 • Aljaranda, revista de estudios tarifeños, ročníky 1991-2020 (link)
 • Almogaren. Wissenschaftliche Publikationsreihe des Institutum Canarium, ročníky 2007-2022 (link)
 • Alt-Thüringen, ročníky 1955-2020 (link)
 • Analecta Praehistorica Leidensia, ročníky 1996-2012 (link)
 • Analecta Romana Instituti Danici, ročníky 2008-2020 (link)
 • Anales de Arqueología Cordobesa, ročníky 1990-2019 (link)
 • Anales de Prehistoria y Arqueologia, ročníky 1985-2016 (link)
 • Anaskamma: Anaskaphiko Periodiko, ročníky 2008-2013 (link)
 • Annales Instituti Archaeologici, ročníky 2006-2021 (link)
 • Antaeus. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ročníky 1968-2018 (link)
 • Anthropologiai Közlemények, ročníky 1957-2021 (link)
 • Anthropologie, ročníky 1979-2022 (link)
 • Antiquity, ročníky 1927-2021 (link)
 • AARGnews 1990-2022 (link)
 • Arkælogi i Slesvig/Archäologie in Schleswig, ročníky 2012-2018 (link)
 • Archäologische Denkmalpflege 2018-2021 (link)
 • Archäologische Informationen 1972-2021 (link)
 • Archaeologia Adriatica, ročníky 2007-2020 (link)
 • Archaeologia Austriaca, ročníky 2002-2021 (link)
 • Archaeologiai Értesítő, ročníky 1869-2019 (link)
 • Archaeologia historica, ročníky 1976,2021 (link)
 • Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, ročníky 2001-2011 (link)
 • Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum, ročníky 2007-2009 (link)
 • Archaeologiai Közlemények, ročníky 1859-1899 (link)
 • Archaeologia Polona, ročníky (1995) 2015-2021 (link) (link)
 • Archeologia, ročníky 2010-2015 (link)
 • Archeologia Polski, ročníky 1957-2020 (link)
 • Archeologické rozhledy, ročníky 1949-2021 (link)
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, ročníky 1974-2015 (link)
 • Археологія, ročníky 2012-2022 (link)
 • Археологія і давня історія України, ročníky 2010-2022 (link)
 • Археологічні дослідження Львівського університету, ročníky 2012-2013 (link)
 • Arheološki vestnik, ročníky 1999-2021 (link)
 • Ars, ročníky 1967-2020 (link)
 • Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, ročníky 1908-2018 (link)
 • Budapest Régiségei, ročníky 1889-2017 (link)
 • Carnuntum Jahrbuch, ročníky 2014-2020 (link)
 • Castrum, ročník 2005-2019 (link)
 • Československá historická ročenka, ročníky 1996-2017/2018. (link)
 • Český čsopis historický, ročníky 2012-2021 (link)
 • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque, ročníky 2007-2015 (link)
 • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum, ročníky 2008-2017 (link)
 • Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, ročníky 1910-1914 (link)
 • Ekológia (Bratislava), ročníky 2006-2021 (link)
 • Ekologické štúdie, ročníky 2010-2019 (link)
 • Fasciculi Archaeologiae Historicae, ročníky 1986-2021 (link)
 • Folia archaeologica, ročníky 1939-2010 (link)
 • Folia Historica Bohemica, ročníky 2012-2021 (link)
 • Folia Oecologica, ročníky 2006-2020 (link)
 • Fundberichte aus Baden-Württemberg 1974-2019 (link)
 • Geografické informácie, ročníky 2002-2021 (link)
 • Geografické rozhledy, ročníky 1992-2021 (link)
 • Geografické štúdie, ročníky 2009-2013 (link)
 • Geografický časopis (link)
 • GEO Information, ročníky 2005-2012 (link)
 • Geologica Carpathica, ročníky 1950-2022 (link)
 • GeoScape, ročníky 2006-2021 (link) (link)
 • Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, ročníky 1917-2020 (link)
 • Hadtörténelmi közlemények, ročníky 1888-2021 (link)
 • Historia Olomucensia, ročníky 2009-2019 (link)
 • Historica Olomucensia – Sborník prací historických, ročníky 1996-2021 (link)
 • Historický časopis, ročníky 1953-2021 (link) (link)
 • Historika, ročníky 2013-2015 (link)
 • Hungarian Archaeology, ročníky 2012-2021 (link)
 • Interdisciplinaria archaeologica, ročníky 2010-2022 (link)
 • Inventaria Praehistorica Hungariae, ročníky 1988-2009 (link)
 • Iparrégészeti tájékoztató, ročníky 1982-1998 (link)
 • Історико-географічні дослідження в Україні, ročníky 1991-2021 (link)
 • Journal of Neolithic Archaeology, ročníky 1999-2022 (link)
 • Kartografické listy, ročníky 1993-2021 (link)
 • Klaudyán, ročník 2000-2016 (link)
 • Közlemények Szepes vármegye múltjából, ročníky 1909-1918 (link)
 • Kultúrne dejiny, ročníky 2010-2021 (link)
 • Kwartalnik historii kultury materialnej, ročníky (1953) 2014-2021 (link) (link)
 • Kysucký múzejník, ročníky 2020-2021 (link)
 • Magyar Régészet, ročníky 2012-2021 (link)
 • Malacky a okolie, ročníky 2008-2010 (link)
 • Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, ročníky 2005-2019 (link)
 • Mediaevalia Historica Bohemica, ročníky 2012-2020 (link)
 • Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, ročníky 1991-2020 (link)
 • Moderní dějiny, ročníky 2012-2021 (link)
 • Monument revue, ročníky 2012-2020 (link)
 • Musaica archaeologica, ročníky 2016-2021 (link)
 • Museum vivum, ročníky 2006-2020 (link)
 • Múza, ročníky 2013-2021 (link)
 • Múzeum, ročníky 2004-2021 (link)
 • Naturae tutela, ročníky 2006-2020 (link)
 • Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2017-2022 (link)
 • Památky archeologické, ročníky 1919-2020 (link)
 • Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ročníky 1997-2021 (link)
 • Praehistorica, ročníky 1970, 1986, 1988, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 (link)
 • Přehled výzkumů, ročníky 1956-2021 (link)
 • Prilozi Instituta za arheologiju u Zagreba, ročníky 1983-2021 (link)
 • Przegląd archeologiczny, ročníky 1919-2021 (link) (link)
 • Régészeti és Történelmi Közlemények, ročník 1875 (link)
 • Régészeti Füzetek, ročníky 1954-2003 (link)
 • Régészeti Kutatások Magyarországon, ročník 1998-2013 (link)
 • Регіональна історія України, ročníky 2007-2018 (link)
 • Ruthenica, ročníky 2002-2021 (link)
 • Ružomberský historický zborník, ročníky 2007-2009 (link)
 • Savaria – a Vas Megyei Múzeumok értesítője, ročníky 2015-2020 (link)
 • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, ročníky 1956-1995 (link)
 • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, ročníky 1996-2012 (link)
 • Sinter, ročníky 2009-2020 (link)
 • Slovenská archeológia, ročníky 1953-2017 (link)
 • Slovenský kras, ročníky 2004-2021 (link)
 • Slovenský národopis, ročníky 1990-2021 (link)
 • Slovanský přehled, ročníky 2012-2021 (link)
 • Sprawozdania Archaeologiczne, ročníky (1955) 2011-2021 (link) (link)
 • Studia archaeologica Brunensia, ročníky 2013-2021 (link)
 • Studia Geohistorica, ročníky 2013-2020 (link)
 • Studia historica Brunensia, ročníky 2009-2021 (link)
 • Studia historica Nitriensia, ročníky 2012-2021 (link)
 • Studia Historica Slovaca (link)
 • Századok, ročníky 1867-2021 (link)
 • Študijné zvesti AÚ SAV, ročníky 1956-2017 (link)
 • Történelmi és Régészeti Értesítő, ročníky 1875-1917 (link)
 • Történelmi Szemle, ročníky 1950-2021 (link)
 • Turul, ročníky 2010-2019 (link)
 • Український історичний збірник, ročníky 1997-2019 (link)
 • Український історичний журнал, ročníky 1957-2022 (link)
 • Український нумізматичний щорічник, ročník 2017-2021 (link)
 • Vojenská história, ročníky 1997-2021 (link)
 • Zalai Múzeum, ročníky 1987-2020 (link)
 • Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, ročníky 1991-2020 (link)
 • Zborník Tekovského múzea v Leviciach, ročníky 1992-2020 (link)
 • З історії західноукраїнських земель, ročníky 2013-2019 (link)
 • Životné prostredie, ročníky 1990-2020 (link)

KNIHY A ŠTÚDIE

 • BELJAK, J. – BŘEZINOVÁ, G. – VARSIK, V. (ed.): Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra 2010. (link)
 • BENADÍK, B.: Maňa. Keltisches Gräberfeld – Fundkatalog. Nitra 1983. (link)
 • BENADÍK, B. – VLČEK, E. – AMBROS, C.: Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku. Bratislava 1957. (link)
 • BIELICH, M.: Archeologický výskum kaplnky sv. Michala v Košiciach. Nitra 2019. (link)
 • BORZOVÁ, Z. – PIETA, K. – JAKUBČINOVÁ, M.: Bojná 3. Poľnohospodárske náradie z hradiska Valy a jeho zázemia. Nitra 2020. (link)
 • BŘEZINOVÁ, G. – CHROPOVSKÝ, B.: Sídliská z doby laténskej v Nitre. Nitra 2020. (link)
 • BŘEZINOVÁ, G. – PAŽINOVÁ, N.: Neolitická osada Hurbanovo-Bohatá. Nitra 2011. (link)
 • BŘEZINOVÁ, G. – VARSIK, V. (ed.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012. (link)
 • BUDINSKÝ-KRIČKA. V. – TOČÍK, A.: Šebastovce – Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches (Katalog). Nitra 1991. (link)
 • ČILINSKÁ, Z.: Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce. Bratislava 1973. (link)
 • ČILINSKÁ, Z.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Bratislava 1966. (link)
 • DAŇOVÁ, M. – NOVÁKOVÁ, L. (eds.): VTERE FELIX, MÁRIA. Žiaci svojej profesorke. Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea Dr. h. c. prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc., emeritnej profesorky. Trnava 2021. (link)
 • DUŠEK, M.: Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava 1969. (link)
 • DUŠEK, M.: Thrakisches Gräberfelder der Hallstattzeit in Chotín. Bratislava 1966. (link)
 • EISNER, Jan: Pohřebiště lužického typu v Srchu u Pardubic. Památky archeologické 25, 1913. (link)
 • EISNER, Jan: K třídění keramiky hradištní. Památky archeologické 26, 1914. (link)
 • EISNER, Jan: Hradiště chlumské nad Malší. Památky archeologické 26, 1914. (link)
 • EISNER, Jan: O keramice ranně latenské. Památky archeologické 26, 1914. (link)
 • EISNER, Jan: Vývoj předhistorického osídlení země české. Český časopis historický 20, 1914. (link; link)
 • EISNER, Jan: Jihočeské mohyly. Památky archeologické 33, 1922. (link)
 • EISNER, Jan: Latenské památky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Obzor praehistorický 1, 1922. (link)
 • EISNER, Jan: Hlavní úkoly archeologického výzkumu v Podkarpatské Rusi. Revue préhistorique 10, 1923. (link)
 • EISNER, Jan: Slované v Uhrách. Památky archeologické 35, 1927. (link)
 • EISNER, Jan: Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi roku 1931. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 26, 1932. (link)
 • EISNER, Jan: Bodrogkereszturská kultura na Slovensku. Památky archeologické 39, 1933. (link)
 • EISNER, Jan: Slovensko v pravěku. Bratislava 1933. (s. 1-176 – link) (s. 176-380 – link) (tabuľky – link)
 • EISNER, Jan: Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi roku 1932 a 1933. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 27-28, 1933-1934. (link)
 • EISNER, Jan: Popelnicové pole z doby hradištní na Slovensku. Památky archeologické 40, 1934-1935. (link)
 • EISNER, Jan: Sídliště ze starší doby hradištní v Slovenském Pomoraví. Památky archeologické 42, 1939-1846. (link; link)
 • EISNER, Jan: Lubor Niederle. Památky archeologické 42, 1939-1846. (link)
 • EISNER, Jan: Spisy o pravěku a ranné době dějinné, které vyšly na Slovensku za války. Památky archeologické 42, 1939-1846. (link)
 • EISNER, Jan: Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště. Bratislava 1952. (link)
 • EISNER, Jan: Počátky českého šperku. Památky archeologické 46, 1955. (link)
 • EISNER, Jan: Archeologie o kulturní jednotě slovanské. Památky archeologické 52, 1961. (link)
 • EISNER, Jan: O vzniku slovanské esovité záušnice. Światowit 24, 1962. (link)
 • FURMÁNEK, V.: Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen (Katalog der Siedlung). Nitra 2019. (link)
 • FURMÁNEK, V. – PAVELKOVÁ, J.: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí. Nitra 2020. (link)
 • GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, A. – BENADIK, B.: Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají. Nitra – Bratislava 2021. (link)
 • HAAS KIANIČKA, D.: Museion. Zborník Kremnického múzea. Bratislava – Kremnica 2016. (link)
 • HUNKA, J.: Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska. Nitra 2013. (link)
 • CHEBEN, I. – KALÁBKOVÁ, P. – METLIČKA, M. (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2017-2019. Nitra 2020. (link)
 • JAKAB, J.: Antropologická analýza kostier z areálu veľkomoravského hradiska v Pobedime. Nitra 2021. (link)
 • JANŠÁK, Š.: Praveké sídliská s obsidiánovou industriou na východnom Slovensku. Bratislava 1935. (link)
 • JÜRGENS, F. – MÜLLER, U. (ed.): Archäologie der Moderne. Standpunkte und Perspektive. Bonn 2020. (link)
 • KAMINSKÁ. Ľ.: Košice-Galgovec. Osídlenie polohy v strednom neolite. Nitra 2020. (link)
 • KMEŤ, A.: Jako sa majú poklady kopať. Pešť 1871. (link)
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, M.: Stretnutie východoslovenských archeológov. Zborník príspevkov z 28. stretnutia v Stropkove v roku 2019. Nitra 2020. (link)
 • KRASKOVSKÁ, Ľ.: Gerulata-Rusovce. Rímske pohrebisko I. Bratislava 1974. (link)
 • KUJOVSKÝ, R. – MITÁŠ. V. (ed.): Váslav Furmánek a doba bronzová. Zborník k 70. narodeninám. Nitra 2012. (link)
 • LICHARDUS, Ján: Jaskyňa Domica. Najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry. Bratislava 1968. (link)
 • NOVOTNÁ, M. – SOJÁK, M.: Veľká Lomnica-Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra. Nitra 2013. (link)
 • ONDROUCH, V.: Rímska stanica v Stupave a rímské stavebné stopy v Pajštúne. Bratislava 1941. (link)
 • PIETA, K. (ed.): Archeológia je moderná veda. Objavujeme na še (stredo)európske korene. Nitra 2020. (link)
 • PIETA, K.: Die keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Latènezeit. Nitra 2010. (link)
 • PIETA, K. – ŠTOLCOVÁ, T.: Knieža z Popradu a jeho hrobka. Nitra 2021. (link)
 • PICHLEROVÁ, M.: Gerulata Rusovce. Rímske pohrebisko II. Bratislava 1981. (link)
 • PICHLEROVÁ, M.: Nové Košariská. Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej. Bratislava 1969. (link)
 • POLLA, B.: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom / Košice-Krásna. Košice 1986. (link)
 • POLLA, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962. (link)
 • VARSIK, V.: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Nitra 2011. (link)
 • ZÁBOJNÍK, J. – VARSIK, V.: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Veľkom Mederi. Nitra 2021. (link)