Archeológia konfliktov


Archeológia konfliktov (bojísk) je odvetvím archeológie, ktoré sa venuje výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a artefaktov spojených s ozbrojenými stretmi od praveku až po 20. storočie. Keďže ide v rámci slovenskej archeológie o pomerne slabo rozvinuté odvetvie, cieľom Inštitútu je jeho systematický rozvoj prostredníctvom výskumu a dokumentácie reliktov viažucich sa ku konfliktom na území Slovenska. Všetky odborné výstupy členov Inštitútu, ktoré sú venované problematike konfliktov, je možné nájsť v sekcii Články.
Nemenej dôležitou súčasťou našej činnosti je aj popularizácia vedy. Z tohto dôvodu bola vytvorená Encyklopédia konfliktov, v ktorej môžu záujemcovia nájsť vedecko-popularizačné články venujúce sa jednotlivým bitkám, účastníkom bojov alebo pamätníkom pripomínajúcim bohatú vojenskú históriu Slovenska.
Pre viac informácií je možné navštíviť aj našu Knižnicu, v ktorej sa nachádzajú odkazy na domácu aj zahraničnú literatúru špecializovanú na konflikty v dejinách.


ČLÁNKY
ENCYKLOPÉDIA KONFLIKTOV
KNIŽNICA