Svoje 103. narodeniny by dnes oslavoval Blažej Benadik. Narodil sa 2. februára 1919 v kysuckej Snežnici. Chudobné pomery, v ktorých vyrastal, ho podnietili k odchodu do Čiech, kde sa vyučil za kováča-zámočníka. Následne začal pracovať ako továrenský sústružník, no túžba po poznaní ho odklonila na inú dráhu. Vďaka absolvovaniu večerných vzdelávacích krúžkov sa mohol prihlásiť na strednú školu a zložiť maturitu. Následne nastúpil na Univerzitu Karlovu v Prahe a začal študovať archeológiu v seminári prof. Jana Filipa. Vo svojej diplomovej práci sa venoval keltskému osídleniu Slovenska. Tejto téme zostal verný aj po svojom odchode z univerzitného prostredia. V roku 1954 bol zamestnaný v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Stal sa priekopníkom výskumu tzv. plochých keltských pohrebísk – známe sú ním preskúmané pohrebiská v Mani, Hurbanove či Palárikove. To ho zároveň priviedlo aj k výskumu sociálnej diferenciácie v dobe laténskej. Jeho meno sa spája aj s výskumom známej lokality v Zemplíne na východnom Slovensku. Veľká zásluha mu patrí i za sprístupnenie a spracovanie starších výskumov pohrebísk doby laténskej. Svojou celoživotnou prácou vytvoril základ, na ktorom dodnes stavanú nielen, domáci, ale i zahraniční bádatelia. Zomrel 4. januára 2003 vo veku nedožitých 84 rokov.

Zdroje:

  • G. Březinová: Spomienka na PhDr. Blažeja Benadika, CSc. Informátor SAS pri SAV 30, 1-2, 2019, s. 57-58.
  • J. Bujna: Životné jubileum PhDr. Blažeja Benadika, CSc. Slovenská archeológia 37, 1, 1989, s. 214-216.
  • K. Pieta: PhDr. Blažej Benadik, CSc., šesťdesiatročný. Slovenská archeológia 26, 2, 1978, s. 433-435.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *