Ladislav Bánesz sa narodil 22. januára 1932 v horárni Kisfalu neďaleko obce Silica na východnom Slovensku. Záujem o jaskyne a časté prechádzky do prírody ho priviedli k archeológii. Tú vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa začal špecializovať na obdobie paleolitu. Štúdium ukončil obhajobou práce s názvom „Príspevok k osídleniu východného Slovenska v staršej dobe kamennej“. Následne začal pôsobiť na Archeologickom ústave SAV, pričom staršia doba kamenná zostala jeho trvalým predmetom záujmu. Spoločne s Františkom Proškom sa podieľal na výskume paleolitického osídlenia východného Slovenska. S jeho menom sú dodnes spojené viaceré východoslovenské paleolitické lokality ako Košice-Barca, Kechnec, Cejkov, Kašov, Seňa, Tibava či Veľký Šariš. Svoju odbornú pozornosť venoval najmä problematike vývoja vzniku a vývoja aurignacienskej kultúry. To mu umožnilo nadviazať kontakty s významnými bádateľmi v celej Európe. Sám sa následne zúčastnil na viacerých výskumných aktivitách a študijných pobytoch v zahraničí. Vďaka svojim odborným aktivitám sa stal uznávanou osobnosťou na poli výskumu paleolitu nielen na Slovensku, no i v celoeurópskom kontexte. Dokladá to i skutočnosť, že na 11. svetovom kongrese prehistorických a protohistorických vied konanom vo francúzskom Nice (1976) bol zvolený za predsedu jednej z komisií. Bol tiež členom Instituto di Paleontologia Umana v Ríme a tiež National Geographic Society. Svoje poznatky a skúsenosti predával nasledujúcej generácii mladých archeológov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na univerzite v Miškolci. Bol tiež autorom mnohých odborných i popularizačných článkov, ktorými sprístupňoval poznanie paleolitu aj širokej verejnosti.  Ladislav Bánesz však svoje vedecké plány nestihol dokončiť – zomrel v Nitre 11. januára 2000 vo veku nedožitých 68 rokov.    

Zdroje:

  • J. Bárta: PhDr. Ladislav Bánesz, CSc. – päťdesiatročný. Slovenská archeológia 29, 2, 1981, s. 451-452.
  • Ľ. Kaminská: PhDr. Ladislav Bánesz, DrSc. (* 22. 1. 1932 – † 11. 1. 2000). Slovenská archeológia 48, 2, 2000, s. 347-348.
  • T. Kolník: nedožité osemdesiatiny Ladislava Bánesza. Informátor SAS pri SAV 24, 1-2, 2013, s. 46-48.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Explore More

Blažej Benadik (1919-2003)

Svoje 103. narodeniny by dnes oslavoval Blažej Benadik. Narodil sa 2. februára 1919 v kysuckej Snežnici. Chudobné pomery, v ktorých vyrastal, ho podnietili k odchodu do Čiech, kde sa vyučil za kováča-zámočníka. Následne

Gejza Balaša (1914-1994)

Pred 28 rokmi nás v tento deň opustil zaslúžilý archeológ, historik a muzeológ Gejza Balaša, ktorému vďačíme za záchranu mnohých prehistorických a historických pamiatok najmä na strednom Slovensku. Narodil sa 10. marca v Devičanoch

Tatiana Štefanovičová (1934-2021)

Tatiana Štefanovičová sa narodila 10. marca 1934. Jej životnú dráhu významným spôsobom predznamenalo intelektuálne prostredie, do ktorého sa narodila (stará mama Tatiany – Elena Amália – bola dcérou Viliama Paulínyho-Tótha).