Na Slovensku je v posledných rokoch možné sledovať postupné etablovanie nového odvetvia archeológie – archeológie bojísk. Vďaka zopár zanieteným jedincom získava toto v ostatnom svete dosť rozšírené odvetvie aj v slovenských odborných kruhoch postupne čoraz viac pozornosti. Náš príspevok by má za cieľ zoznámiť nielen odbornú, no i laickú verejnosť s možnosťami a metódami tohto pomerne nového odvetvia. Ako modelové územie bola vybraná oblasť medzi Trnavou a Trstínom, kde sa na prelome marca a apríla 1945 pohybovala frontová línia. Pomocou snímok z LiDAR-u, starých mapových podkladov či leteckých záberov bolo spoločne so svedectvom písomných prameňov možné identifikovať a zdokumentovať doposiaľ zachované terénne relikty po bojoch v tejto oblasti. Viac sa môžete dočítať tu.

Tags:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *